Đầu Tư Định Cư Canada

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DI TRÚ CANADA – TỈNH BANG QUÉBEC

* Thời gian: Từ 2-3 năm

* Yêu cầu: 

   – Tài sản trên 2  triệu CAD ( bao gồm bất động sản, tiền trong tài khoản ngân hàng, giá trị doanh nghiệp, cổ phiếu, chứng khoán, cho tặng thừa kế…)

   – Mua trái phiếu của Chính phủ 1,2 triệu CAD ( được hoàn lại sau 05 năm, không lãi suất ) hoặc đầu tư hẳn 350.000 CAD không hoàn lại

   – Độ tuổi: dưới 65 tuổi

   – Trình độ học vấn: Tối thiểu cấp 3

   – Kinh nghiệm: Quản lý cấp cao 2 năm trong vòng 5 năm gần nhất

   – Đương đơn muốn qua Québec sớm có thể xin Work Permit

   – Sống 3 năm trong vòng 5 năm

* Lịch trình chương trình tỉnh bang Québec

   1- khởi động hồ sơ (khoảng 3-4 tháng)

   2- Nộp hồ sơ cho tỉnh bang đánh giá (khoảng 1 tháng sẽ nhận được mã hồ sơ)

   3- Nhận được thư chấp nhận đầu tư ( Khoảng 1 năm sau ngày có mã hồ sơ)

   4- Chuyển tiền vào quỹ đầu tư (4 tháng sau khi nhận được thư chấp nhận đầu tư)

   5- Nhận thư đề cử Tỉnh bang Québec, nộp hồ sơ lên Liên bang (CIC). Chờ 18-24 tháng duyệt hồ sơ. Nhận visa để có thẻ thường trú nhân