Đầu tư định cư Úc

ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC – BUSINESS TALENT ( VISA 132, THƯỜNG TRÚ )

– Visa này cho phép nhà đầu tư thiết lập hoặc phát triển một doanh nghiệp đã tồn tại tại Úc. Bao gồm 2 loại:

* DIỆN LỊCH SỬ KINH DOANH ĐÁNG KỂ (Significant Business History stream): dành cho những chủ doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu có năng lực cao muốn tiến hành kinh doanh tại Úc

* DIỆN DOANH NHÂN HỢP TÁC ĐẦU TƯ (Venture capital Entrepreneur stream): dành cho những người tìm ra nguồn quỹ đầu tư hợp tác từ một thành viên của Hiệp Hội Đầu tư Liên Doanh của Úc (Australian Venture Capital  Association Limited-AVCAL)

– Đây là loại visa thường trú, cho phép nhà đầu tư và các thành viên gia đình được cấp visa

   + Ở tại Úc vĩnh viễn

   + Làm việc và học tập tại Úc

   + Tham gia vào bảo hiểm y tế

   + Xin Quốc tịch Úc

   + Bảo lãnh cho người thân có đủ điều kiện xin thường trú

  1. ĐIỀU KIỆN:

– Đương đơn phải được đề cử bởi Chính Phủ tiểu bang/ vùng lãnh thổ và được mời bởi Bộ trưởng

– Đương đơn phải:

   + Có tổng tài sản cá nhân và từ doanh nghiệp tối thiểu 1,5 triệu AUD và có doanh thu hàng năm từ doanh nghiệp tối thiểu 3 triệu AUD nếu như muốn xin visa diện Lịch sử Kinh Doanh Đáng kể

   + Đạt được tối thiểu 1 triệu nguồn quỹ đầu tư để bắt đầu việc thương mại hoá và phát triển một ý tưởng kinh doanh có giá trị cao tại Úc nếu như muốn xin visa Diện Doanh Nhân Đầu Tư Hợp Tác

1a. DIỆN LỊCH SỬ KINH DOANH ĐÁNG KỂ

– Dưới 55 tuổi

– Đương đơn và vợ/chồng phải:

   + Có tổng tài sản tối thiểu 400.000 AUD như là Quyền sở hữu trong một hoặc nhiều kinh doanh đủ điều kiện trong tối thiểu 02 năm của 04 năm trước ngày xin visa. Nếu kinh doanh đủ điều kiện đã được niêm yết chứng khoán thì cổ phần phải tối thiểu 10% của tổng vốn điều lệ

   + Có tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp tối thiểu 1,5 triệu AUD và sẵn sàng chuyển hợp pháp sang Úc trong vòng 02 năm kể từ khi visa được cấp

   + Có 02 trong 04 năm gần nhất dat05 doanh thu tối thiểu 3 triệu AUD của 01 hoặc nhiều kinh doanh chính

– Sở hữu:

   + 51% của doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 AUD/năm

   + 30% của doanh nghiệp có doanh thu trên 400.000 AUD/năm

   + 10% của doanh nghiệp đã niêm yết chứng khoán

–  Có lịch sử điều hành doanh nghiệp thành công

–  Không liên quan đến bất kỳ hoạt động kinh doanh phi pháp nào

–  Có ý định nghiêm túc sở hữu và duy trì một vị trí quản lý trong một doanh nghiệp tại Úc

1b. DIỆN DOANH NHÂN HỢP TÁC ĐẦU TƯ:

–  Đương đơn phải nhận được nguồn quỹ tối thiểu 1 triệu AUD từ một tổ chức đầu tư liên doanh của Úc

   + Nguồn quỹ phải được sử dụng cho một công ty mới thành lập, thương mại hoá sản phẩm hoặc phát triển kinh doanh của một ý tưởng kinh doanh có giá trị cao và hứa hẹn

   + Tổ chức hợp tác đầu tư phải là thành viên của Hiệp Hội Đầu Tư Liên Doanh của Úc ( Australia Venture Capital Association Limited AVCAL)

   + Đương đơn phải ký Thoả thuận với tổ chức hợp tác đầu tư về quỹ đầu tư

  1. GHI CHÚ

– Nếu đương đơn ở bên ngoài nước Úc khi Visa được cấp, đương đơn phải vào Úc trước một ngày cố định, được thông báo cụ thể. Các thành viên trong gia đình không được phép kết hôn trước khi họ vào Úc

– Đương đơn phải thông báo địa chỉ thường trú trong vòng 06 tháng sau khi đến Úc. Mỗi khi thay đổi địa chỉ, phải gởi form thông báo trong vòng 28 ngày

2a. DIỆN LỊCH SỬ KINH DOANH ĐÁNG KỂ

– Sau khi vào Úc phải:

   + Thiết lập một kinh doanh tại Úc

   + Tham gia vào một tổ chức có sẵn kinh doanh tại Úc

– Trong việc kinh doanh phải:

   + Duy trì quyền sở hữu đáng kể

   + Duy trì việc liên quan trực tiếp và liên tục trong các việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp

   + Đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến việc quản lý và hiệu suất của công ty trong cách thức mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Úc

2b.  DIỆN DOANH NHÂN HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Đương đơn phải:

   + Đạt yêu cầu của Thoả thuận hợp tác đầu tư sau khi vào Úc

   + Cam kết thật sự muốn duy trì liên tục quyền sở hữu vào việc kinh doanh hoặc đầu tư của mình

 

Muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY EB5MI

Lầu 10, Toà nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Hotline:   090 802 4949    0909 578 099    Hoặc

Email  :   Thanhvaneb5mi@gmail.com