NỘP ĐƠN ĐỒNG THỜI VÀ LỢI ÍCH DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ EB-5

Nộp hồ sơ EB-5 đồng thời

Nộp hồ sơ đồng thời sẽ cho phép các nhà đầu tư sinh sống, làm việc và học tập hợp pháp tại Hoa Kỳ nhanh chóng hơn với khoản đầu tư EB-5.

Vào ngày 15/03/2022, Tổng thống Biden đã ký ban hành Đạo luật liêm chính và cải cách EB-5. Đạo luật liêm chính và cải cách EB-5 cũng đã ủy quyền lại chương trình trung tâm khu vực EB-5. Các thay đổi đối với chương trình trung tâm khu vực có hiệu lực vào hoặc khoảng ngày 14/5/2022 – tức 60 ngày sau khi ban hành đạo luật.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất mà Đạo luật liêm chính và cải cách EB-5 mang lại là khả năng nộp đơn I-526 và đơn I-485 cùng một lúc (“EB-5 Concurrent Filing”). Điều này cho phép các nhà đầu tư đang có mặt tại Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư, có thể nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng khi nộp đơn I-526 của họ.

Điều chỉnh tình trạng là gì?

Đơn I-485 cho phép công dân nước ngoài tạm thời sống tại Hoa Kỳ, chuyển từ tình trạng hợp pháp này sang tình trạng hợp pháp khác.

Công dân nước ngoài hiện đang ở Hoa Kỳ theo thị thực không định cư; và hiện đang có ngày ưu tiên tới hạn thì đủ điều kiện để nộp Đơn I-526; và đồng thời nộp Đơn xin điều chỉnh tình trạng.

Đơn I-485 được nộp khi nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu tình trạng của họ được điều chỉnh theo một diện nhập cư nào đó; còn được gọi là Điều chỉnh tình trạng.

Ai Đủ Điều Kiện Cho Việc Nộp Đồng Thời EB-5?

Đơn I-485 được sử dụng để điều chỉnh tình trạng nhập cư của những công dân nước ngoài đủ điều kiện tạm thời đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Chỉ những công dân nước ngoài tại Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư mới có thể nộp đơn I-526 và đồng thời nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng I-485.

Thông thường, điều khoản này áp dụng cho các công dân nước ngoài tại Hoa Kỳ trên thị thực H-1B, E-2 và F-1.

Việc nộp đơn đồng thời này được thiết kế cho những công dân nước ngoài là đương đơn; và đang ở Hoa Kỳ hợp pháp. Đối tượng chủ yếu là sinh viên có thị thực F-1, những người đã được công ty của họ bảo lãnh theo diện H-1B; hoặc L-1; hoặc các doanh nhân có thị thực E-2 thông qua một doanh nghiệp mà họ điều hành.

Các nhà đầu tư EB-5 sinh ra ở các quốc gia bị hồi tố thị thực không đủ điều kiện để nộp hồ sơ EB-5 đồng thời. Tuy nhiên, những cá nhân như vậy vẫn đủ điều kiện nộp đơn I-526.

Lợi ích của việc nộp hồ sơ đồng thời EB-5

Trước khi Đạo luật liêm chính và cải cách EB-5 2022 được ban hành, các nhà đầu tư EB-5 phải đợi đơn I-526 của họ được chấp thuận trước khi nộp đơn điều chỉnh tình trạng. Để ở lại Hoa Kỳ sau khi nộp đơn I-526, các nhà đầu tư phải duy trì trạng thái trên một số thị thực khác cho đến khi có thể nộp đơn điều chỉnh tình trạng của mình. Nộp hồ sơ EB-5 đồng cho phép nhà đầu tư linh hoạt hơn, dỡ bỏ các hạn chế đi kèm với thị thực H-1B; E-2 và F-1; cho phép công dân nước ngoài tự do sống; làm việc và học tập tại Hoa Kỳ.

Các nhà đầu tư EB-5 điều chỉnh tình trạng từ H-1B hoặc E-2 có thể nộp đơn xin cấp phép làm việc không ràng buộc với người sử dụng lao động tài trợ hoặc doanh nghiệp đầu tư. Những nhà đầu tư như vậy có thể làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào – hoặc chọn không làm việc mà không gây nguy hiểm cho tình trạng của họ.

Các nhà đầu tư EB-5 tại Hoa Kỳ với thị thực F-1 sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ đồng thời, sau khi điều chỉnh tình trạng, để tạm dừng một số yêu cầu hạn chế áp đặt đối với công dân nước ngoài đang học tập tại Hoa Kỳ. Trong khi chờ đơn I-485 được xét xử, tình trạng của công dân nước ngoài sẽ là “đang chờ điều chỉnh”.

Theo các chương trình thị thực dựa trên việc làm của Hoa Kỳ cho phép nộp đơn đồng thời, người nộp đơn có đủ điều kiện để xin giấy phép làm việc và giấy phép đi lại. Trong khi USCIS phải làm rõ rằng hai đơn này có sẵn cho những người nộp đơn I-526. Hai đơn này sẽ được chấp thuận trước đơn I-485. Khi giấy phép làm việc và giấy phép đi lại của người nộp đơn được chấp thuận, họ có thể sống, làm việc và đi học ở bất cứ đâu trên Hoa Kỳ. Một cách hiệu quả, họ sẽ được hưởng những lợi ích của thẻ xanh với thời gian chờ ngắn hơn.

Ngoài ra, quy trình nộp hồ sơ EB-5 đồng thời thường được ưu tiên hơn quy trình cấp thị thực lãnh sự ở nước ngoài.

Tham gia bình luận: