USCIS BAN HÀNH MẪU ĐƠN I-956

Sở Di Trú và Nhập Cư Hoa Kỳ (USCIS) đã chính thức ban hành mẫu đơn I-956 cùng một số quy định liên quan. Tất cả trung tâm vùng phải nộp đơn I-956 và cần nhận được phê duyệt từ USCIS để hoạt động.

USCIS ban hành mẫu đơn I-956

Các mẫu đơn mới gồm: I-956F – Đơn xin Phê duyệt Đầu tư vào Doanh nghiệp Thương mại và I-956G – Tuyên bố Thường niên của Trung tâm vùng.

I-956F – Đơn xin Phê duyệt Đầu tư vào Doanh nghiệp Thương mại
 I-956F – Đơn xin Phê duyệt Đầu tư vào Doanh nghiệp Thương mại
I-956G – Tuyên bố Thường niên của Trung tâm vùng

Đơn I-956F là một mẫu đơn mới chỉ có thể được nộp bởi một trung tâm vùng đã được phê duyệt. Đơn I-956F tương tự như một bản đệ trình dựa trên Đơn I-924 theo chương trình trước đó. Đơn I-956F là đơn để các trung tâm vùng xin đơn phê duyệt đầu tư cho mỗi doanh nghiệp thương mại mới có liên quan. Đơn I-956G thay thế Đơn I-924A từ chương trình trước đó, nhưng kết hợp các yêu cầu báo cáo theo luật định gia tăng.

Loạt biểu mẫu tiếp theo USCIS sẽ phát hành là Đơn I-526 – Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư độc lập và Đơn I-526E – Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư thuộc Trung tâm vùng. Có hiệu lực từ ngày 2/6, Đơn I-956F và I-956G phải được nộp theo các yêu cầu mới của chương trình.

Phí nộp đơn là $17,795 cho Đơn I-956F và $3,035 cho Đơn I-956G. Bên cạnh đó, mỗi nhân sự “có thẩm quyền” ở Trung tâm vùng khi nộp đơn I-956H cần nộp thêm phí sinh trắc học là $85/người. Về thời gian xử lý đơn I-956, hiện USCIS chưa có thông báo cụ thể.

Những quy định của USCIS đi kèm đơn I-956

Liên quan đến Đơn I-956, USCIS có kèm theo một số quy định, thông báo mới dành cho Trung tâm Vùng như sau:

  • Về khu vực địa lý: USCIS cho biết bất cứ quy mô khu vực nào cũng sẽ được chấp thuận, miễn đảm bảo tạo ra đủ số lượng công ăn việc làm theo quy định. Trung tâm Vùng cần mô tả rõ khu vực địa lý. Nếu nộp đơn sửa đổi để mở rộng diện tích thì cần mô tả cả khu vực đã được phê duyệt và khu vực mở rộng.
  • Chứng minh tác động kinh tế: Trung tâm Vùng cần phải mô tả các loại hình doanh nghiệp thương mại sẽ nhận đầu tư EB-5. Đồng thời, cung cấp chi tiết về các công việc trực tiếp và gián tiếp được tạo ra cũng như các tác động kinh tế tích cực.
  • Chính sách và thủ tục toàn diện: Trung tâm Vùng phải có sổ tay mô tả các thủ tục, chính sách giám sát những doanh nghiệp thương mại mới, tổ chức tạo việc làm để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, quy định hiện hành của chính phủ Hoa Kỳ.
  • Điều tra lý lịch nhân sự của Trung tâm Vùng: Những người “có thẩm quyền” được xác định trong đơn I-956 phải nộp đơn I-956H – Bona Fides of People. Nếu không tuân thủ đúng quy định, USCIS sẽ có những hình phạt nghiêm khắc, thậm chí chấm dứt chỉ định Trung tâm Vùng.

Tham gia bình luận: